PACKAGE PRICE:                         50USD/pax (mini. 2-3 pax)                 35USD/pax (mini. 4 pax)

 

 

CUC PHUONG NATIONAL PARK

1 day trip   Cuc Phuong National Park is one of the Vietnamese’s most important protected areas. Though wildlife has

PACKAGE PRICE:                         40USD/pax (mini. 2-3 pax)                 35USD/pax (mini. 4 pax)

 

 

 

TAM COC – BICH DONG – THAI VI TEMPLE

By bicycle   Tam Coc comes to the traveler as Ha Long Bay inland which is on the rice paddies

PACKAGE PRICE:                         55USD/pax (mini. 2-3 pax)                 35USD/pax (mini. 4 pax)

 

 

 

PHAT DIEM STONE CATHEDRAL – KENH GA FLOATING VILLAGE

1 day trip   Marvel at Phat Diem Stone Cathedral: Phat Diem Cathedral in the northern province of Ninh Binh

PACKAGE PRICE:                         50 USD/pax (min 2-3 pax)                  38 USD/pax (mini. 4 pax)

 

KENH GA FLOATING VILLAGE & BAI DINH PAGODA

1 day trip   The Village of Kenh Ga (Chicken Canal) gets its name, apperently, from the number of wild

PACKAGE PRICE:                         55 USD/pax (mini. 2-3 pax)                            40 USD/pax (mini. 4 pax)

 

 

 

TAM COC – BICH DONG – HOA LU

Tam Coc comes to the traveler as Ha Long Bay inland which is on the rice paddies (a striking resemblance


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DU LỊCH LẠC HỒNG
MST 2700347353 do Sở KH và ĐT TP Ninh Bình cấp ngày 19/12/2007 – GĐ/Sở hữu website Ngô Đình Phương
Địa Chỉ: Hang Múa, Thôn Khê Hạ, X. Ninh Xuân, H. Hoa Lư, Ninh Bình

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin
Copyright by Mua Cave Ecolodge - Designed by VNIS Group