Bích Động

Bích Động nằm cách Hang Múa Ecolodge 5km. Từ Hang múa ecolodge, quý kháchcó thể đi xe đạp hoặc xe

Thung Nham – Hang Bụt

Thung Nham – Hang Bụt là tên gọi của một tuyến dạo chơi bằng thuyền mới  được thiết lập, với


Bản quyền thuộc về Hang Múa - Thiết kế bởi VNIS Group