Bích Động

Bích Động nằm cách Hang Múa Ecolodge 5km. Từ Hang múa ecolodge, quý kháchcó thể đi xe đạp hoặc xe

Thung Nham – Hang Bụt

Thung Nham – Hang Bụt là tên gọi của một tuyến dạo chơi bằng thuyền mới  được thiết lập, với

Thung Nắng

Thung Nắng là tên gọi của tuyến đi dạo bằng thuyền qua một khu vực có cảnh quan núi vào

Tam Cốc

Tam Cốc, có nghĩa là ba hang, gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba. Cả ba hang đều được


Bản quyền thuộc về Hang Múa - Thiết kế bởi VNIS Group