65 USD/ người (tối thiểu. 2-3 người)
55 USD/ người (mini. 4 người)

Vân Long – Hoa Lư – Bích Động
ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng

Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ.

65 USD/ người ( Tối thiểu 2-3 người)

55 USD/ người ( Tối thiểu 4 người)

Cúc Phương – Làng Nổi Kênh Gà
ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng

Vườn Quốc gia Cúc Phương là một khu bảo tồn thiên nhiên khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận

55 USD/ người (tối thiểu 2-3 pax)

48 USD/ người (tối thiểu 4 pax)

Tam Cốc – Phát Diệm – Hoa Lư
ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng ảnh icon chất lượng phòng

Tam Cốc còn được biết đến với những cái tên nổi tiếng như “vịnh Hạ Long trên cạn” hay “Nam


Bản quyền thuộc về Hang Múa - Thiết kế bởi VNIS Group