Tham quan

I. Nội quy:

a. Giờ mở cửa hoạt động

  • Giờ mùa hè:
  • Giờ mùa đông:

b. Giá vé

  • Người lớn: 100.000 đồng/vé
  • Trẻ em:
  • Người khuyết tật, tàn tật,…

c. Các quy định