Tham quan

I. Nội quy: a. Giờ mở cửa hoạt động Giờ mùa hè: Giờ mùa đông: b. Giá vé Người lớn: 100.000 đồng/vé Trẻ em: Người khuyết tật, tàn tật,… c. Các quy định

Xem thêm